hafta sonu sürprizi

hafta sonu sürprizi 30 ya??nda çocuksuz,evli, güzel bir bayan?m,E?im kuyumcu olup,iyi bir evlili?imiz vard? ama cinsel ya?ant?m?z yönünden e?im biraz yetersiz kal?yordu.??leri çok yo?undu, O hafta sonu,e?im fuar dolay?s?yla yutd???na gidece?inden,Ev için,Al??veri? yapmak bana dü?mü?tü[…]

Okumaya devam …